Dotacje na kolektory słoneczne

W roku 2010 wszedł w życie pierwszy w Polsce ogólnopolski program wsparcia inwestycji w zakup instalacji solarnej. Program jest skierowany dla osób fizycznych będących właścicielami domków jednorodzinnych oraz do wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem obiektów przyłączonych do sieci cieplnych. Swoim zasięgiem Program obejmuje obszar całej Polski.

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia. Całkowity budżet projektu przewidziany był na kwotę 300 mln złotych do przydzielenia w latach 2010 - 2014 ale ze względu na duże zainteresowanie  Zarząd Funduszu podjął decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na Program o kwotę 150 mln zł, tj. do 450 mln zł. Kredyty z dotacją NFOŚiGW będą udzielane do roku 2014, natomiast wypłata dotacji potrwa do końca 2015 
Dofinansowanie może wynieść nawet do 45% brutto kredytu bankowego, ale nie więcej niż 2250 PLN do m2 instalacji.

Więcej informacji na temat kredytu można uzyskać w siedzibie naszej firmy oraz w placówkach banków:

Bank Spółdzielczy w Krotoszynie – Centrala Krotoszyn, tel. 62 725 32 78 
Oddział Kobylin, tel. 65 548 21 58
Oddział Sulmierzyce, tel. 62 722 32 14 
Oddział Zduny, tel. 62 721 51 16

Bank Spółdzielczy w Miliczu - Centrala Milicz, tel. 71 38 40 280
Oddział Cieszków, tel. 71 384 82 54
Oddział Korośnice, tel. 71 384 62 12
Filia Sułów, tel. 71 384 72 00  

Bank Spółdzielczy w Jarocinie – Centrala Jarocin, tel. 62 747 22 07  
Oddział Koźmin Wielkopolski, tel.  62 721 65 11
Oddział Kotlin, tel. 62 740 54 17  

Bank Spółdzielczy w Raszkowie – Centrala Raszków, tel. 62 734 33 31  
Oddział Przygodzice, tel.   62 735 24 09
Oddział Ostrów Wielkopolski, tel.   62 735 51 97

Bank Ochrony Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim – Centrala Ostrów Wielkopolski, tel. 62 735-18-92